Компенсациите заради високите цени на електроенергията продължават до края на м. септември 2022 г.

Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи заради високите цени на електроенергията ще продължи

Сподели
Share
Прочетете повече