КЕВР проведе открито заседание и обществено обсъждане на бизнес плана и цени на ВиК – Варна

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Варна ще реализира мащабни инвестиции по Оперативна програма „Околна

Сподели
Share
Прочетете повече