Преустановено е замърсяването на Варненско езеро с отпадъчни води от КПС „Аспарухово“

На 18.09.2020 г., РИОСВ-Варна извърши проверка в Канално-помпена станция (КПС) „Аспарухово“ по молба на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД. При проверката

Сподели
Share
Прочетете повече