Първият випуск от специалност „Международен бизнес“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ продължава обучението си в Осло

Майкъл Брасков е студент от първия випуск на междууниверситетската бакалавърска програма „Международен бизнес” на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и BI Norwegian

Сподели
Share
Прочетете повече