Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19

Пандемията от COVID-19 изправи страните пред здравна криза, която засяга всички аспекти на социалния и икономическия живот. Държавите, в които

Сподели
Share
Прочетете повече

Болници в област Варна са включени в проектното предложение на МЗ по процедурата „Мерки за справяне с пандемията“

Министерството на здравеопазването подготвя проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за

Сподели
Share
Прочетете повече

Удължава се срокът за получаване на средства за работа при неблагоприятни условия заради пандемията

Във връзка с предстоящо заседание на Надзорния съвет (НС) и зачестили запитвания от страна на медии, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

Сподели
Share
Прочетете повече

Премиерът Борисов: Обезпечаваме с нови 240 млн. лв. мерките за запазване на заетостта и за подкрепа на семействата заради пандемията

Допълнителни 240 млн. лева осигури днес правителството, за да продължат да действат общо пет мерки за запазване на заетостта и

Сподели
Share
Прочетете повече