Дяловете от капитала на „Специализираната болница по очни болести за активно лечение“ се прехвърлят чрез дарение на Медицинския университет

Дяловете от капитала на „Специализираната болница по очни болести за активно лечение“ във Варна да бъдат прехвърлени безвъзмездно чрез дарение

Сподели
Share
Прочетете повече