Учителите искат промяна в програмите по математика и география, след проведена анкета от МОН

Математика и география и икономика са сред предметите с най-много теми и понятия, предложени за отпадане или преместване от учителите,

Сподели
Share
Прочетете повече