Дяловете от капитала на „Специализираната болница по очни болести за активно лечение“ се прехвърлят чрез дарение на Медицинския университет

Дяловете от капитала на „Специализираната болница по очни болести за активно лечение“ във Варна да бъдат прехвърлени безвъзмездно чрез дарение

Сподели
Share
Прочетете повече

Държавни имоти се прехвърлят безвъзмездно на община Бяла

По решение на правителството се променя статутът на имоти, които се ползват от Професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм

Сподели
Share
Прочетете повече