Browsing Tag

българия

891 публикации

Приходите в ДОО за първите три месеца са с над 400 милиона лева повече спрямо същия период на 2023 г.

Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института…