Цената на природния газ за април се променя

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от “Булгаргаз” ЕАД

Сподели
Share
Прочетете повече

Одобрен е План за извършване на оценка на изпълнението на бизнес програмите на „микро-” „малки” и „средни” публични предприятия за 2021 г.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на годишен План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро“,

Сподели
Share
Прочетете повече

Одобрен е План за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България

Правителството одобри План за 2021 – 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в

Сподели
Share
Прочетете повече