Информационна кампания на Агенцията по заетостта за популяризиране възможностите на проект „Започвам работа”

С поредица от събития, обединени под слогана „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО! ”, Агенция по заетостта стартира национална информационна кампания за

Сподели
Share
Прочетете повече

Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа на работодателите, които изпитват недостиг от кадри или желаят да обучат такива

И тази година Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа на работодателите, които изпитват недостиг от кадри и желаят да осигурят

Сподели
Share
Прочетете повече

Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност на започващи работа

И през 2021 г. Агенцията по заетостта предоставя финансова помощ на безработни лица, които започват работа в населено място, различно

Сподели
Share
Прочетете повече

Крайният срок за подаване на заявления по проект „Запази ме” е 30 юни

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че наближава крайният срок за подаване

Сподели
Share
Прочетете повече