Новини в категория

Наука

4 публикации

ВСУ „Черноризец Храбър“ организира квалификационен семинар по съвременни педагогически технологии за преподаватели по чужди езици

Департаментът за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ организира квалификационен семинар за преподаватели…