Одобрените медиатори на шест окръжни съдилища преминават специализирано обучение във Варна

Тридесет и четири съдебни медиатори, преминали успешно подбора в 6 окръжни съдилища, участват в специализирано обучение във Варна. То има за цел да надгради знанията и практическото прилагане на уменията им при провеждането на медиации по висящи съдебни дела. В обучението са включени 15 медиатори, класирани в конкурса на Окръжен съд-Варна, 5-ма от Окръжен съд – Добрич, по 4-ма съответно от окръжните съдилищата в Разград, Силистра, Търговище и 2-ма от Окръжен съд – Шумен. Всички те са с юридическо образование, каквото е изискването на закона.

Обучението е организирано от Окръжен съд – Варна, а домакин на събитието е  Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“.

Лектори са проф. Янка Тянкова – медиатор и университетски преподавател, Елка Кръстева – адвокат и медиатор, председателят на Варненския окръжен съд Марин Маринов, съдиите Десислава Жекова и Ралица Райкова, координаторът на Центъра за медиация към съдебния район на Окръжен съд – Варна Нора Великова, сертифицирани от експертите от Европейската комисия за ефективност на правосъдието на Съвета на Европа (SEPEJ) Мария Оливейра и Римантас Симайтас.

Медиаторите към съдебните центрове от варненския апелативен район се запознаха с правните спорове, по които от 1 юли тази година, съдът може да задължи страните да участват в процедура по медиация. Обърнато им беше внимание на подготовката, която е необходимо да имат в зависимост от етапа на делото, в който спорът е препратен към алтернативната процедура за разрешаване. Участниците в обучението работиха по различни казуси и  изготвиха  проекто-споразумения по дела за упражняване на родителски права, спор за имот и обезпечение на бъдещ иск, за да се запознаят с възможните проблемни моменти и да формулират правилно параметрите на спогодбата. Медиаторите получиха информация за дейността на съдебния център и взаимодействието им с неговия координатор. Научиха, че се планира провеждане на проучване за нивото на удовлетвореност от участниците в процедурата по медиация, веднага след нейното приключване. Обърнато им беше внимание и на етичните правила за поведение на медиаторите.

С промени в Закона за медиацията беше прието от 1 юли тази година провеждане на задължителна първа среща по медиация по шест вида съдебни дела. Заложено е медиацията да се провежда в специални центрове към съдилищата.

Центърът за медиация към съдебния район на Окръжен съд – Варна (ул. Ангел Кънчев № 12) е създаден през 2015 година, като е един от най- активно работещите в страната. Голяма част от съдиите от районен и окръжен съд в града са обучени, за да могат да преценяват споровете, подходящи за препращане към процедурата. От създаването си във варненския Център за медиация са били проведени над 700 медиации.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии