Нова изложба в Природонаучния музей във Варна

Идеята за изложба е вдъхновена от научната работа на д-р Мария Касчиева по проект свързан с осъществяване на възстановителни дейности в рядко срещано природно местообитание – „Понто-сарматски степи“ намиращи се в района на северното Черноморие. Степните местообитания са изключително чувствителни към човешката дейност. Комбинацията между наука и изкуството на фотографията фокусира интереса на обществото към опазването на редки и застрашени от изчезване местообитания и растителни видове. В сравнение със строгата наука, фотографията позволява да се използва светлината като изразно средство, с което да бъде показан един по-красив и по-различен растителен свят, в контекста на проблемите на опазването на биологичното разнообразие.

С реализирането на проекта се популяризира богатото биологично разнообразие и природните дадености на крайморски район с рядко срещано природно местообитание „Понто-сарматски степи“.

Биография

Мария Касчиева е родена в Шумен през 1978 г. През 2000 г. завършва магистърска степен в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Придобива образователна и научна степен „доктор“ през 2005 г. в направление „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в Селскостопанска академия, София. От 2010 година свързва професионалният си път с ШУ „Еп. К. Преславски“, където до днес е главен асистент в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“. Благодарение на научната си работа се „сблъсква“ по-тясно с растителния свят. Първоначално с различните видове културни растения, в последствие с плевелните, лечебните растения и не на последно място с растенията от интересни и застрашени природни местообитания (местообитание 62С0* – „Понто-сарматски степи“) – вдъхновение за изложба „Био логично”. Фотографията е прекрасен начин да съчетае в своята теренна работа полезното с приятното, като едновременно показва един очарователен и често незабележим свят – света на растенията.

 


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии