Какви правомощия ви дава регистрацията на патент в европейски съюз?

Патентното представителство е услуга, която набира доста съществена популярност. За да регистрирате и патентовате вашето изобретение, да спестите време, разходи и излишни нерви ви съветваме да се възползвате от компетентен екип, който е наясно с всички процедури, които се прилагат за регистрация на патент в европейски съюз. Все повече собственици на такъв тип интелектуален труд осъзнават потребността от защита в много по-мащабен териториален обхват. Това идва да покаже, че се гарантират права върху изобретението не само у нас, но и в страните, които са членове на конвенцията.

Защо имате нужда от патентен представител?

Не разглеждайте услугата като излишен разход. Това е особено важна инвестиция, благодарение на която можете да разчитате на квалифицирани, компетентни съвети, които се отнасят не само до попълването на документи и заявка за регистриране на патент на изобретение. Самата услуга е с доста широк спектър на приложимост и включва важни детайли, които обикновено убягват на хората, които не са запознати със спецификата на европейското патентоване.

Нуждата от представител се изразява преди всичко от това, че професионалните екипи иха ви съдействали по отношение на:

  • Коректно справяне дори със сложни казуси, които се отнасят до интелектуалната собственост;
  • Детайлно изготвяне и попълване на набора изискуеми документи;
  • Гарантира се най-високо ниво на защита, което елиминира риска от кражбата на изобретение;
  • Извършва се професионално представителство в съответните институции, които имат отношение към регистрирането на патенти;
  • Следи се за точното спазване на етапите и процесите, които са свързани със заявлението;
  • Извършват се периодични наблюдения и се следят сроковете за валидност на регистрирания патент.

Накратко нуждата от представител въобще не бива да се пренебрегва. Това е вашата гаранция за сигурно, коректно обслужване, което спестява доста усилия и излишни разходи. Вижте повече в Wiki.

Етапи за регистриране на европейски патент

Най-важните етапи, които са свързани с регистрирането на патент в Европейския съюз не се отнасят само до правилното подаване на заявката в единната система. Имайки предвид, че няма маловажни процеси тук, както вече споделихме, е определящо да поверите представителството на опитен екип.

Списъка с етапи, които следва да бъдат преминати се отнасят до:

  • Оценка на изобретението. Решаващо е значението на този етап, тъй като неговата основна цел е да се оцени неговата уникалност. През този етап биват извършени задълбочени проучвания както на вашето изобретение така и на съществуващи аналогични. Преминаването на тази стъпка е ключова, тъй като тя има отношение за установяването дали изобретението покрива изискванията за защита;
  • Заявка. Изготвянето на заявка не е обикновена бланка, в която се попълват данните на създателя на изобретението. Тук е много важно да се опишат предимствата и ролята му, техническите подробности както и ползи от прилагането на интелектуалния ви труд;
  • Подаване на заявка. За да се регистрира такъв вид защита е необходимо да се подаде заявката в Европейското патентно ведомство. Става въпрос за единна система, която до голяма степен е улеснена, тъй като изключва необходимостта от подаване на документи в различните страни, в които желаете да заявите такова право на защита;
  • Защита. Това е вашата гаранция, че изобретението ви няма да бъде произвеждано, продавано или използвано без други лица да имат право на това.

Освен всички останали ползи от регистрирането на патент чрез представителство можете да разчитате и на решаване на различни патентни спорове във ваша полза с наемането на професионален екип. Научете още за европейските патенти тук.

Управление

Чрез регистрацията в Европейския съюз имате на разположение международна патентна защита. Това е високо ниво на правна сигурност за вашето изобретение и не бива да го подценявате като мощен механизъм и инструмент. Представителите, които ви осигуряват такива квалифицирани услуги са с отличен опит в международното патентно право. Те ще ви напътстват и ще ви помогнат да преминете през сложността на етапите, които се отнасят именно до осигуряването на цялостна защита.

Разбира се, че наличието на Европейски патент има защо да се разглежда като стратегически ход, който ви дава свобода и сигурност на чуждите пазари.

 


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии