Адв.Биляна Тончева, “Еко Глоуб”ООД: До 12 юни възможност за европейско финансиране на батерии за ВЕИ

От края на миналата година на българския бизнес бе осигурен достъп до огромен ресурс европейско финансиране. Тази тенденция продължава. Кои са актуалните възможности за финансиране  и на какви условия следва да отговарят кандидатите, за да могат да се възползват от тях, ще ни разкаже отново прокуристът на консултантска компания “Еко Глоуб” ООД, адв. Биляна Тончева. Дружеството е създадено през  2012 г с  цел консултиране, подготовка и управление на проекти, финансирани с европейски средства. От самото си създаване до ден днешен то се управлява от адв. Биляна Тончева, като във впечатляващото портфолио на „Еко Глоуб“ ООД са успешно реализирани едни от най-големите асфалтови бази в страната, трошачно-пресевни инсталации, автоматизирани активи в сферата на металообработката, ново поколение индустриални шевни машини и успешно внедрени редица иновативни процеси и продукти – новост не само на българския, но и на международния пазар. Прецизната работа, вникването в детайла до най-малката подробност и прецизирането при анализа, оценката, подготовката и отчитането на самия проект, създават близо 1000 клиента в различните сфери на бизнеса.

– Здравейте, адвокат Тончева. За нас е удоволствие да сте наш гост. Бихте ли ни разказали повече за актуалните възможности за финансиране на българския бизнес и по-специално за двете стартирали наскоро процедури за изграждане на ВЕИ с батерии?

– Здравейте. Процедури “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW” и “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW”, които Министерство на енергетиката обяви в средата на месец март, предизвикват огромен интерес, защото адресират наболелите проблеми с претоварването на мрежата, балансирането на електроенергийната система и изкривяването на пазара. Осигуреното безвъзмездно финансиране от над 535 млн. лв. ще допринесе за увеличаване на дела на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност чрез предоставяне на подкрепа за изграждане и интегриране в електрическата мрежа на нови допълнителни 1 425 MW производствени мощности от възобновяеми източници (ВИ) заедно с 350 MW локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС). Допустими по процедурите кандидати са компании от всички сектори на българската икономика, с изключение на такива от селското, горското и рибното стопанство. Финансово изискване е да имат собствен капитал за последната приключена финансова година в размер на 1 млн. лева за проекти до 5 MW планирана мощност, 4 млн. лева до 20 MW и 6 млн. лева над 20 MW.

– Какви са финансовите параметри на процедурите – размер и интензитет на допустимото финансиране?

–  По първата процедура  “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW” максималният интензитет на безвъзмездната помощ е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лв. без ДДС за мегават. По втората процедура “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW” максималният интензитет на безвъзмездната помощ е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лв. без ДДС за мегават.

– Какви са по-точно допустимите дейности и, разбира се, допустимите разходи?

– Безвъзмездното финансиране е само за локалните съоръжения за съхранение на електрическа енергия. Те могат да бъдат за създаване на нова инсталация за производство на електрическа енергия от ВИ или за разширяване на съществуваща инсталация за производство на електрическа енергия от ВИ с нови мощности. В тази връзка допустими са разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, разходи за строително-монтажни работи, разходи за услуги от инженерно-технически характер, разходи за съоръженията за свързване на ЛСС и разходи за такси за регистрационни и разрешителни режими.

– Благодаря за ясните и точни разяснения! Разбирам защо интересът е съвсем основателен.

– Всички очаквахме тази възможност за финансиране с нетърпение. Важно е да отбележа, че процедурите са с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 12.06.2024 г.

– Последен въпрос – какъв съвет бихте дали на българските фирми, които никога не са се възползвали от възможностите, които им предоставя Европа и смятат, че кандидатстването по европейски програми е дълъг и сложен процес, доста често обречен на неуспех?

– Всяка една процедура е специфична сама за себе си и крие много подводни камъни. Най-важното е доверието между клиент и консултант и ние се стремим да извървим целия път заедно – от неговата идея през кандидатстването, управлението и до отчитането. Проблемите, които се срещат при всеки един проект, могат да бъдат разнообразни, но не и неразрешими. Затова цялата проектна идея се разглежда от самото начало, изработват се концепция и план за управлението, за да не настъпят в бъдещ етап сериозни пречки и неприятни изненади по време на нейната реализация. Нашата задача е максимално добре да подготвим проектните предложения и всяка една фирма, която ни се е доверила, да получи финансиране.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии