Регистриране и обхват на търговски марки

Изключителни права предоставя регистрацията на търговска марка. Изключително важно за бизнеса е да може да си гарантира правна сигурност и защита. Едва ли си представяте да изградите име и благодарение на предприемчивостта си д развиете успешна дейност, а в даден момент друг да се облагодетелства от труда ви. Предвид динамиката в бизнес сферите се наблюдават такива недобросъвестни действия от страна на конкуренти, които се възползват от готови разработени и наложени н пазара продукти. Определено това се отразява негативно на вашата дейност и безспорно следват сериозни финансови загуби. Предвид това има основателни причини да с възползвате от професионални консултантски услуги, които са определящи за гарантиране на цялостна защита на търговска марка – регистриране и управление.

Защо се нуждаете от регистриране на търговска марка?

Няколко основни неща е необходимо да имате предвид за търговската марка като термин и особености при подаване на заявление за регистрация. Преди всичко е необходимо да се изясни това, че става въпрос за знак, който ви предоставя изключителни прала по отношение на отличителност на дадена стока или услуга. Разпознаваемостта е от съществено значение за лесното утвърждаване на пазара, което преди всичко улеснява достъпа на клиента за вашите стоки, продукти или услуги.

Именно това налага да предявите собственост върху дадена марка, която може да има различна визия и облик. Като търговски марки реално могат да бъдат регистрирани:

 • Фрази;
 • Думи;
 • Поредица от цифри;
 • Геометрични фигури;
 • Символи;
 • Лога;
 • Цветова комбинация и други.

Всяко едно предявяване на правото на собственост към такъв знак е възможност да си гарантирате ефективна защита, което е показателно за реализирането на едни доста добри търговски отношение и развитие на бизнеса ви във времето.

Как се регистрира търговска марка в България?

Имайте предвид, че самото регистриране е обвързано с териториален принцип. Това означава, че когато имате желание да направите регистрация в Патентното ведомство на България то вашият патент е с валидност в пределите на страната, но не и извън нея. Има разбира се някои правила, които имат отношение към това да се извърши процедурата. Необходимо е да се подготви набор от документи, които да бъдат подадени според нормативната уредба на административната структура.

В повечето случаи предприемачите избират да се възползват от консултантски услуги, които са специализирани именно в сферата на управление и защита на интелектуалната собственост. Това има своите привилегии от гледна точка на факта, че можете да се възползвате от потенциал от опции, които се характеризират с прецизност, компетентност и професионално отношение.

Основните неща, които са свързани със спецификата на подаването на заявка за регистриране на търговска марка са:

 • Избор на подходящата марка. Съществен момент, който има пряко отношение върху това до колко ще успеете да изберете знака, който ви идентифицира като уникалност. Не е случайно, че има силни и слаби марки на пазара. Сами се досещате на какво се дължи това;
 • Проверка. Задължително е да се направи проверка дали избраният от вас знак е „свободен“ т.е. дали не е заявен от някой друг предприемач;
 • Изготвяне на заявка, в която точно се описват всички подробности относно притежателя както името или конкретния знак както и за какъв тип продукти се отнася бранда.

За да се регистрира търговска марка у нас са необходими поне 6 месеца. Този срок имайте предвид, че може да бъде доста по-дълъг в случай, че бъдат допуснати грешки в подаването на заявката, което е честа практика, ако сами без използването на консултантски услуги решите да направите. Професионалните услуги са предпочитани, тъй като максимално улесняват клиентите.

Как да разширите териториалния обхват на защита на бранда си?

Факт е, че все повече производители на стоки и продукти у нас, които разширяват търговската си дейност с продажби извън страната осъзнават необходимостта от това да се възползват от регистриране на европейска търговска марка. Нова е една изключително добра възможност, която е свързана с предоставяне на защита на територията на всички държави от Еврозоната.

Самият принцип на регистриране е аналогичен на този, който се извърша в съответната страна. Тук обаче заявката се подава в Службата за регистрация на Европейския съюз за интелектуална собственост, която се изписва като EUIPO. Основното предимство на този тип регистриране се конкретизира с:

 • Широк обхват на действие;
 • Използва се единна, достъпна процедура за подаване на заявка;
 • Спестява се време;
 • Икономически по-изгодно е да се регистрира търговска европейска марка, тъй като можете да си гарантирате по-широк обхват на действие и защита на бранда си.

Получавате защита във всички страни на ЕС, а не само на територията на определена държава, което на практика разширява обхвата на валидност на правото ви на интелектуална собственост.

Срокът на защита, който получавате е 10 години от датата на подаване на заявката. Друго важно за подаването на документи е, че освен подаване чрез единната система на EUIPO можете да подадете заявката и чрез Световната организация за интелектуална собственост като се посочи, че става въпрос за ЕС. Разбира се и тук силно се препоръчва сътрудничеството с квалифицирани адвокати или консултантски фирми, които са наясно с коректното спазване на процедурите.

Вижте подобни статии в този блог.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии