Методическа среща на учители по математика и информатика в ТУ – Варна

Регионалното управление на образованието – Варна, в партньорство с ТУ – Варна, организираха методическа среща за учители по математика и информатика на тема “Изкуственият интелект в професионалната дейност на учителя”, която се проведе на 06.02.2024 г.

Форумът беше по инициатива на ст. експерт Павлина Стоянова и ст. експерт Лилия Стойчева от РУО – Варна и даде възможност на над 80 учители по математика и информатика от област Варна да видят различни демонстрации на приложения на изкуствения интелект в образованието и да споделят опит, свързан с използването на съвременните методи и средства.

Лектори на срещата от страна на ТУ – Варна бяха: доц. д-р Елена Колева и гл. ас. д-р Севдалина Георгиева от Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт в ТУ – Варна, които анализираха основните функции на учителя: планиране на образователния процес; организиране и провеждане на образователния процес; оценяване на напредъка на учениците; сътрудничество с други учители и институции; дейности за възпитание, социализация и подкрепа на децата и учениците и възможностите изкуственият интелект да бъде в помощ и подкрепа на педагогическия специалист.

Срещата предизвика активна дискусия, и на нея бяха набелязани нови теми за следващи съвместни форуми.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии