Въвеждане на нови 6 пътни знака

Регламентират се изискванията за употребата и визуализацията на електронни знаци с променящи се съобщения по пътищата в страната. Те ще са 5 типа, в зависимост от разрешената максимална скорост на пътя, в чийто обхват се поставят. По този начин се унифицират знаците в държавите от ЕС.

Новите промени при пътните знаци представляват актуализация на вече съществуващите.

В група „Г“ се въвеждат:

  • Г14б „Край на задължителен път само за велосипедисти“
  • Г15б „Край на задължителен път само за пешеходци“
  • Г16б „Край на задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“.

С тях ще се обозначава краят на действие на пътните знаци Г14а „Задължителен път само за велосипедисти“, Г15а „Задължителен път само за пешеходци“ и Г16а „Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“.

В  група „Д“ се въвежда:

  • знак Д28 „Паркирай и пътувай“, който ще се ползва за сигнализиране на местата, в които може да се паркира и да се премине към транспорт от редовните линии за обществен превоз на пътници. Нова визуализация ще има пътен знак Д14.

В група Ж се въвеждат знаци за велосипедистите:

  • Ж25.1 „Номер на велосипеден маршрут по международната класификация“
  • Ж25.2 „Номер на велосипеден маршрут по националната класификация“.

Те ще се поставят за обозначаване на номера на велосипедни маршрути, включени в туристически и велосипедни карти за популяризиране на велосипедния и алтернативния туризъм.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии