Кабинетът прие Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2022 г.


Министерският съвет прие Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2022 г. Секретариатът на Съвета по сигурността към МС ще представи доклада в Народното събрание.

Внасянето в Народното събрание на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2022 г. е в изпълнение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.

Основна цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност през 2022 г., за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период.

Годишният доклад за състоянието на националната сигурност има съществено значение за информирането на публичните институции и гражданските организации, както и на структури на НАТО, Европейския съюз и на международни организации относно политиката за сигурност на Република България.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии