Международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост” в Икономически университет – Варна

38-та Международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост” ще се проведе на 10.11.2023 г. от 09:30 ч. в зала Аула на Икономически университет – Варна. Тя се организира ежегодно от 1985 година. Конференцията е посветена на 70-годишнината от създаването на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти”.

Форумът предоставя възможност за дискусия на тема „Сектор недвижими имоти – проблемите, бъдещето и възможностите“.

Основните акценти в дискусионния панел са:

  • Състояние на пазара на имоти през 2023 – данни, анализи, прогнози.
  • Предизвикателствата, с които секторът трябва да се справи през 2024 г.
  • Устойчив бизнес, синергия и прилагане на добрите практики.

Дискусията е насочена към всички участници на пазара на имоти: предприемачи и инвеститори, научна общност, архитекти, брокери, оценители, строители, банки и кредитни консултанти и др.

Събитието е безплатно, но се изисква регистрация през сайта на Национално сдружение „Недвижими имоти“: https://nsni.bg/events/38-ma-mezhdunarodna-nauchno-prakticheska-konferentsia-stroitelno-predpriemachestvo-i-nedvizhima-sobstvenost-na-ikonomicheski-universitet-varna/?fbclid=IwAR3K_Z22qRwliC7i20S_xPiyg1ffFcgGufN7VR-v4nnSEHlCOc1s7kxKT9Y

Катедра “Бизнес, инвестиции, недвижими имоти” (БИНИ) е създадена през 1953 г. Към настоящия момент академичният й състав включва 11 преподаватели с образователна и научна степен “доктор”. Катедра БИНИ администрира и успешно ръководи обучението в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалностите “Предприемачество и инвестиционен мениджмънт”, “Недвижими имоти и инвестиции”, “Бизнес икономика” и в ОКС “магистър” по специалностите “Строително предприемачество и недвижима собственост” и “Управление на проекти”. При обучението по тези специалности катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ се стреми да подготвя специалисти, познаващи националните и международните бизнес практики, закономерностите на икономическото развитие, организацията, управлението, финансирането, отчетността и анализа на стопанската дейност. На основата на системно усъвършенстване на преподавателската и научноизследователската работа академичният състав на катедрата е готов да реагира на новите предизвикателства в контекста на обединеното европейско образователно пространство.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии