През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 213.8 хил.

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 213.8 хил., от които 114.5 хил. са мъже, а 99.4 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица намалява с 2.9%1.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2023 г. е 58.5% (при 52.9% за страната), съответно 66.0% за мъжете и 51.8% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-нисък с 1.6 процентни пункта, като и при жените и при мъжете има намаление с по 1.6 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Варна е на трето място в страната след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост е на второ място след област София (столица).

През второто тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 209.6 хил., като 112.4 хил. от тях са мъже, а 97.2 хил. са жени. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 6.7 хил., или с 3.1%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 76.6%, съответно 82.0% за мъжете и 71.2% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. общият коефициент е по-нисък с 2.2 процентни пункта, като при жените коефициентът намалява с 2.4 процентни пункта, а при мъжете – с 1.9 процентни пункта.

 

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии