И вторият заместник областен управител встъпи в длъжност в Oбластна администрация – Варна

Огнян Тодоров Рачев е вторият заместник областен управител, встъпил в длъжност в областна администрация Варна. На основание Заповед на министър председателя Николай Денков от 3 август 2023 година в последния работен ден на миналата седмица, Огнян Рачев бе представен на екипа на администрацията от областния управител на Варна доцент Андрияна Андреева.

Новият заместник областен управител е магистър по право, завършил ТУ – Варна и целият му професионален път е като адвокат, вписан в Адвокатска колегия –  Варна.

„Ценя екипната работа и ще положа максимални усилия да сътруднича ползотворно с администрацията“, каза при встъпването си адвокат Рачев. „Ще бъда гарант за повече прозрачност и законосъобразност в дейността на администрацията в защита правата и интересите на хората, които живеят на територията на Варненска област.“

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии