Информационна кампания на Агенцията по заетостта за популяризиране възможностите на проект „Започвам работа”

С поредица от събития, обединени под слогана „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО! ”, Агенция по заетостта стартира национална информационна кампания за популяризиране възможностите на проект „Започвам работа” – Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Срещите, организирани в цялата страна, ще имат за цел да мотивират за активно поведение на пазара на труда икономически неактивните лица, независимо от тяхната възраст. В рамките на дейностите по проекта експертите на Агенцията ще търсят нестандартни подходи, за да достигнат до потенциалните участници.

Събитията ще бъдат насочени към стимулиране активността за търсене на #работа и към ℹ️информиране за разнообразните възможности за подкрепа за трудова реализация.

Така хората, които не работят и не се обучават, ще могат да се запознаят с актуалните работни позиции в техните региони, както и с възможностите за #обучение по #професия или за придобиване на ключови умения.

На прага на стартиращите пролетно-летни сезонни дейности в туризма, строителството, селското стопанство и т.н., те ще бъдат ℹ️информирани как да се включат в краткосрочна или сезонна работа.

Освен това на участниците в проекта ще се предоставя информация и за предлаганите от Агенцията по заетостта услуги за насърчаване на мобилността при търсене и започване на работа, стимулиране на предприемачеството и много други.

Организаторите на кампанията ще търсят контакт с работодатели, предлагащи свободни позиции, а също и с представители на местните общности, които имат обществен авторитет и могат да бъдат мотиватори за своите съграждани.

Така националната информационна кампания „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО! ” продължава действията на Агенцията по заетостта, насочени както към икономически неактивните лица в страната, така и към #бизнеса, търсещ нов #персонал.

В рамките на инициативата всички бюра по труда в страната ще проведат срещи през месец март.

Графикът на събитията може да бъде намерен тук, а при интерес, допълнителна информация ще бъде предоставяна и на място – в териториалните поделения на Агенция по заетостта.

Сподели
Share