Пролетно почистване във Варна

На 25 март 2023 г. /събота/ на територията на Община Варна ще се отбележи Световния ден на почистването на планетата. Приоритет за почистване ще бъдат:

  • междублокови пространства;
  • детски и спортни площадки;
  • други обществени територии.

Събраните от почистването отпадъци ще се поставят в черни чували, до съдовете за битов отпадък.

Подробни указания за местата, които са включени в кампанията за почистване, и помощни материали (ръкавици и чували) може да получите на място в Районната администрация – ет. 4, ст. 76.
Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване може да се предаде за извозване, като предварително се направи заявка на национален телефон 0800 14 100.

За повече информация можете да звъните всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа на следните телефони:

  • Еколози район „Приморски“ – 052/359 158
  • Директор Дирекция ОРК, район „Приморски” – 0884/068833
  • Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна – 052/820 152
Сподели
Share