Близо 241 000 са били заетите лица в област Варна към края на миналата година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 241.0 хил., от които 132.1 хил. са мъже, а 108.9 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.7%.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 60.6% (при 54.9% за страната), съответно 69.2% за мъжете и 52.7% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 3.2 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 1.6 процентни пункта, а при жените – с 4.7 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Варна е на трето място в страната след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост е на второ място след област София (столица).

През четвъртото тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 235.9 хил., като 128.3 хил. от тях са мъже, а 107.6 хил. са жени. Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 12.8 хил., или с 5.7%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 77.0%, съответно 83.0% за мъжете и 71.0% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. общият коефициент е по-висок с 4.1 процентни пункта, като при мъжете коефициентът се увеличава с 1.6 процентни пункта, а при жените – с 6.8 процентни пункта.

 

Сподели
Share