Янка Такева с почетно отличие от Варна

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева получи почетно отличие с лента от кмета на Варна Иван Портних. Наградата бе връчена по предложение на Съюза на работодателите в системата на народната просвета във Варна, Сдружението на директорите в средното образование, Съюза на българските учители – Варна и Асоциация „Да съхраним жената“. Сред посочените мотиви за отличието са заслугите на Янка Такева при утвърждаването на политиките на Синдиката на българските учители за защита на правата и интересите на българските учители, провеждането на различни национални конкурси, за отговорните й позиции, които заема в международни и правителствени организации, както и по повод 75-годишния й юбилей. Тържеството днес в Община Варна бе организирано от дирекция „Образование и младежки дейности“.

„Връчвам това отличие с благодарност за доброто сътрудничество през годините със Синдиката на българските учители! Доказателство за това са подписаните колективни трудови договори между Община Варна и социалните партньори в защита на интересите на всички заети в общинското образование! Подновихме този наш ангажимент за 2023 г. преди броени дни, защото съм убеден, че нашите учители заслужават най-доброто! Благодаря на г-жа Янка Такева за ползотворното партньорство, за подкрепата на общинската политика във Варна в сектор „Образование“, за подкрепата на младите учители, както и за едно чудесно спортно събитие, Международната учителска спартакиада, която отборът на СБУ -Варна печели вече 15 години!“, заяви кметът Иван Портних.

„Варна винаги е задавала новите модели в развитието на образованието, особено в днешното време на дигитализацията. Когато става въпрос за Варна, всеки цитира поредица от училища и детски градини, които заемат престижно място в политиките за повишаването на качеството на учебно- възпитателния процес“, заяви Янка Такева. Тя допълни, че образованието трябва винаги да бъде приоритет, затова е провела разговори със служебния министър на финансите за осигуряване на 400 млн. лв. за увеличение на средствата за работни заплати в сферата на средното образование, тоест за учителите от детската градина до 12 клас. „Увеличението ще влезе в сила от началото на 2023 година, независимо кога се приеме бюджета на страната“, обясни Такева. Тя благодари на кмета и колегите си за наградата и за признанието на своя труд.

Сподели
Share