Представят творческите, образователни и спортни школи на Варна във „Виртуална информационна борса” с подкрепата на „ЕНЕРГО-ПРО за обществото”

СНЦ „Пресклуб Варна“ работи по създаването на „Виртуална информационна борса”, в която ще бъдат представени творческите, образователни и спортни школи на Варна. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕНЕРГО-ПРО в рамките на инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ в направление „Детско развитие”.

Проектът, който стартира през септември 2022 година и се реализира в рамките на една година, има за цел да създаде „Виртуална информационна борса”, която ще представя в първо лице с видеовизитки ръководители на школите, както и деца и младежи, които се обучават в тях, с представяне на техни изпълнения по време на репетиции или сценични изяви. Първите видеа вече са заснети и публикувани в официалната страница на проекта в Youtube на адрес https://www.youtube.com/channel/UC9XKNSe9HUIru8m1MMdKSRw/videos.  Идеята на екипа е да създаде изчерпателна информация, да представи по максимално добър начин в различни направления педагози, хореографи, треньори и техните възпитаници, с което да улесни родители и деца при избора им на извънкласно място за развитие.

Съвместният проект на „Пресклуб Варна” и ЕНЕРГО-ПРО е изключително полезен за родителите, които често се лутат при намирането на изчерпателна информация за наличните творчески и спортни школи във Варна, към които да насочат децата си според техните заложби и предпочитания. Проектът има богата перспектива за надграждане и развитие и ще залегне като рубрика в младежкото информационно издание – Youth Street Varna / https://youthstreet.eu и сателитните му информационни канали https://www.youtube.com/channel/UC9XKNSe9HUIru8m1MMdKSRw/videos и https://www.facebook.com/youthstreetvarna. Той ще обхване деца и младежи на възраст от 7 до 25 години, родители и преподаватели. Всяка отделна видеовизитка и творческо представяне ще бъде популяризирано като отделен репортаж в медията. С подкрепата на ЕНЕРГО-ПРО до септември 2023 година ще бъдат представени 25 от най-популярните школи във Варна, като СНЦ „Пресклуб Варна” съвместно с младежката информационна медия поема ангажимент да продължи работата по проекта и го надгради и след неговото приключване.

СНЦ „Пресклуб Варна“ е организация с нестопанска цел, имаща за цел да работи с деца и младежи от варненските училища, университети, спортни, образователни и творчески школи във Варна.

„ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ е инициатива в подкрепа на регионалните общности в България. Създаването на инициативата е потвърждение на ангажимента на дружествата от Групата за устойчивото развитие и благосъстоянието на общностите, попадащи в зоната на влияние на дружеството. Чрез инвестициите в социално значими обществени проекти ЕНЕРГО-ПРО има желание да бъде положителен пример и за други компании, които да се стремят към промяна в обществената среда, като същевременно насърчава хората да допринесат по положителен начин за подобни промени.

 

Сподели
Share