Министерският съвет коригира методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка

Договорите и рамковите споразумения за доставка в секторите природен газ, топлинна и електрическа енергия, сключени по ЗОП, ще могат да се актуализират съобразно натрупаната инфлация. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, променяйки методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка, приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г.

До момента с методиката бе регламентиран начинът за промяна на цената само на договори и рамкови споразумения за строителство.

Периодът на възстановяване на световната икономика след Ковид-пандемията, както и нарушените канали за доставка във връзка с войната в Украйна катализират нарастващото търсене на основни промишлени стоки и суровини, което обуславя сериозни инфлационни процеси. Тези мотиви важат в пълна степен и за договори и рамкови споразумения за доставка в областта на природния газ, електро- и топлоенергията. Това налага приемането на регламент за изменение и на тези договори и рамкови споразумения в резултат на натрупаната инфлация.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии