350 архитекти и студенти се включиха в обучения по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“

Над 350 архитекти и студенти от цялата страна участваха в организираните от Варненския свободен университет образователни курсове по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“. Той е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и е с партньори Фондация „Институт за дигитални трансформации“ и мюнхенската архитектурната компания ST Architekten GmbH.

Проектът помогна за професионалното сближаване на практикуващите архитекти от двете страни, като разкри нови възможности за реализация на наши архитекти в Германия. Новосъздаденият Алианс очерта зона на международно сътрудничество, с помощта на която българските архитекти се приобщават към ново поле на професионално обучение и развитие. Новата среда за трансфер на знания провокира и промяна в обучителната практика на продължаващото професионално развитие на българските архитекти. Реализацията на проекта има дългосрочно въздействие, както върху професионалната общност, така й върху обучаващите организации. В резултат на работата по проекта се наблюдава тенденция за повишаване броя на българските архитекти, които работят с възложители в Германия.

Проектът започна през март 2022 г. и бе реализиран в специализирани обучителни курсове на два етапа, водени от арх. дипл. инж. Стоян Тодоров – възпитаник на Техническия университет в Мюнхен, член на Баварската камара на архитектите, Асоциацията на архитектите на свободна практика в Германия и Асоциацията на немските инженери.

В курсовете, които набраха голяма популярност, се включиха над 350 студенти и практикуващи архитекти, завършили ВСУ “Черноризец Храбър” и работещи в страната и различни европейски градове. Към курса проявиха интерес и възпитаници на други български университети, в които се изучава специалност “Архитектура”.

След всеки курс, успешно положилите изпит, получиха сертификат, като общо за проекта, сертификати са получили над 200 участника.

Заключителната конференция, представяща резултатите от проведените курсове, ще се състои на 10 февруари 2023 г., от 13:30 ч. в Учебно-спортния комплекс на ВСУ „Черноризец Храбър“.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии