Продължава подаването на заявления за компенсиране на разходите за неприети деца в ясли

И през 2023 г. продължава приемането на документи за компенсация на родители, чиито деца са кандидатствали и не са приети през миналата година в детски ясли или яслени групи на общински или държавни детски градини, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.

За компенсиране на разходите за месец януари 2023 г. документите ще се приемат от 01.02.2023 г. до 03.02.2023 г. включително в информационния център на Община Варна.

Заявленията се подават лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, до кмета на Община Варна, на гише в звеното за административно обслужване. Заявлението е по образец, съгласно Приложение №1 към Постановление №231/01.08.2022 г., което може да бъде изтеглено от сайта на Община Варна – https://varna.bg/bg/1860

Повече информация гражданите могат да получат на тел. 052/ 820 239.

Сподели
Share