Наказание за водач, извършил документно престъпление

Подсъдимият преимуществено живеел и работел в Испания. Като човек, обичайно пребиваващ повече от 185 дни за календарна година на територията на друга държава-членка на Европейския съюз, през 2018 г. той подал молба пред съответното регионално управление „Пътна полиция“ в Кралство Испания да му бъде подновено свидетелството за управление на МПС. При депозирането на заявлението, той представил на испанските власти старата си шофьорска книжка, където била отразена придобита правоспособност за общо 6 категории, включително за професионални водачи. След направена справка се оказало, че подсъдимият действително притежава валидна българска шофьорска книжка под посочения официален номер на документа, но има придобита правоспособност единствено за любителски категории.

Впоследствие подсъдимият е бил привлечен като обвиняем за документно престъпление, за това че съзнателно се ползвал от неистински официален документ – свидетелство за управление на МПС, на което бил придаден вид, че е издадено от МВР – Варна на негово име. За самото съставяне на неистинския документ от подсъдимия не може да се търси наказателна отговорност.

По силата на постигнато между страните и одобрено от Варненския районен съд споразумение с признание на вината, на 50-годишния подсъдим бе наложено наказание от 3 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

 

Сподели
Share