ВСУ „Черноризец Храбър“ ще открие академичната 2022/2023 година на 26 септември 2022

Тържествената церемония за откриване на Новата академична 2022/2023 година ще се проведе на 26 септември 2022 г. (понеделник), от 10.00 ч. в Източния парк на университета.

Първият учебен ден ще започне с приветствие от академичното ръководство на университета. По традиция ще бъде отслужен тържествен водосвет за здраве, успех и просперитет на академичното семейство. Студентите, приети с най-висок успех, ще бъдат отличени. Академичният танцов театър на ВСУ „Черноризец Храбър“ е подготвил специална празнична изненада.

По-късно същия ден първокурсниците ще имат възможност да се запознаят с преподавателите и с кампуса на университета по време на въвеждащия ден.

Мисията на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ е да служи на знанието, да го развива и предава на младите хора, и да го прилага в интерес на обществото. В над 30-годишната си история висшето училище се доказа като среда за интелектуалното, културното и духовно израстване на хиляди млади хора. Студенти и преподаватели, отдадени на науката, изследват, усвояват, експериментират и търсят новото знание. Университетът е първопроходец в редица специалности, в създаването на качествен образователен продукт, в развитието на умения и компетентности, необходими за професионалната реализация и успеха на младите хора. За поредна година студентите поставят отлична оценка на качеството на учебния процес, който се провежда в университета, като за академичната 2021/2022 тя е 5,63.

Университетът е лидер в процеса на модернизиране на висшето образование – реализират се редица проекти, по които се създават иновативни програми и модерна среда за обучение. От тази академична година стартира обучението в интерсекторните магистърските програми “3D технологии за проектиране и производство” и “Екотехнологични системи в индустрията”, разработени в академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“, ТУ – Варна и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“. Магистърските програми „Изкуствен интелект в биомедицината“ и „Изкуствен интелект в здравеопазването“ са резултат от партньорството на Медицинския университет – Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“. Преди дни в университета бе защитена първата в страната докторска степен в областта на кръговата икономика, като с това  бе завършен пълният образователен цикъл по тематиката в академичния профил – курсове за допълнителна квалификация, устойчиво развиваща се магистърска програма и надграждането в образователна и научна степен „доктор“.

ВСУ „Черноризец Храбър“ е водещ и в процеса на дигитализация на висшето образование в България. Този факт бе споделен от експерти на GOOGLE, които са впечатлени от използването на технологиите за образование във Варненския свободен университет.

Сподели
Share