12 са кандидатите за проектиране при ремонта на близо 23 км от пътя Пчелник – Бенковски в област Варна

12 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 22,9 км от път III-9042 Пчелник – Венелин – Садово – Бенковски. Третокласното трасе свързва населените места в общините Долни Чифлик и Аврен и чрез първокласния път I-9 Бургас – Варна е удобна връзка с областния център Варна и автомагистрала „Черно море“. Прогнозната стойност на поръчката за изработване на техническия проект е 458 000 лв. без ДДС.

Отворените оферти са на:

 

 • Обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД, с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
 • „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, в което участват: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • „Инфра про консулт“ ООД;
 • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Участъкът, планиран за основен ремонт, преминава през 4 населени места – Пчелник, Венелин, Садово и Бенковски. В отсечката има четири големи мостови съоръжения, за които проектът следва да определи необходимите ремонтни дейности. Съоръженията са: над р. Камчия при с. Венелин, над дере при 5-ти км между с. Венелин и с. Садово, при 10-ти км в с. Садово и при 17-ти км в участъка между отбивката за с. Добри дол и с. Бенковски.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

Срокът за изработването на техническия проект е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Сподели
Share