Продължава подкрепата за хора с увреждания и лица под карантина

Продължава подкрепата за хора с увреждания и лица под карантина по проекта на Община Варна „Патронажна грижа +“, който се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Дейностите стартираха на 1 октомври м.г. и ще продължат до 01.01.2023 година, съобщиха от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна.

Проектът се осъществява в две направления. Първото от тях е предоставяне на услугите по патронажна грижа, като за целта е формиран екип от специалисти и помощен персонал с обща численост 44 човека, осигурява интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица поставени под карантина.

До края на юни т.г. са обхванати 348 потребители, като услугите включват посещение от медицинска сестра, психолог, рехабилитатор, домашен помощник и сътрудник „Социална работа“, като всеки потребител ползва услуги до 2 часа дневно, съобразно предварителна индивидуална оценка, изготвена от мултидисциплинарен екип. Желаещите в бъдеще да се включат в проекта „Патронажна грижа + в община Варна“ могат да се обадят на  следните телефонни номера: 0884920867; 0884999050.

Във второто направление се реализират мерки, насочени към опазване на здравето на потребителите на домове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип, центрове за социална рехабилитация и интеграция и други. От стартирането на проекта е назначен допълнителен помощен персонал на пълен работен ден – 46 души, които помагат при грижата за 918 потребители. По проекта са осигурени лични предпазни средства, осигуряване на хигиенни и почистващи материали за дезинфекция на сградния фонд, тестване на персонала и на потребителите за COVID-19. Закупена е и допълнителна компютърна техника – 9 броя компютърни конфигурации и 65 броя преносими компютри, която осигурява възможности за предоставянето на социалните услуги дистанционно, посочват от социалната дирекция.

Сподели
Share