Вижте решенията от днес на ПК „Финанси и бюджет“

Комисията по финанси към местния парламент във Варна даде положително становище за промени в общинската наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. С тях се отменят таксите за ползване на детски ясли и градини, която влезе в сила от 1 април 2022 г., стана ясно на днешното заседание на комисията. В изпълнение на законовите разпоредби и с цел синхронизиране с измененията в националното законодателство се премахват текстовете в наредбата, засягащи таксите за детските ясли и градини. За прилагане на новата уредба за 2022 г., включително за компенсиране на отпадането на таксите, са предвидени 5 744 700 лв. За децата в детски ясли са предвидени 1 299 375 лв. от държавния бюджет, което ще осигури по 93,75 лв. на месец за едно дете и е с 95,3% повече от досега определената пълна месечна такса от 48 лв.

Променят се таксите за посещение в обсерваторията „Н. Коперник“, това стана ясно на заседание на ПК „Финанси и бюджет“. Цената за посещение за ученици, студенти и пенсионери става 2 лв., а за възрастни 6 лв. Остава безплатното посещението за деца и ученици, които посещават НАОП „Н. Коперник“ в рамките на часове, включени в учебната програма. Ученици, студенти и пенсионери, които искат да използват телескоп за наблюдение ще трябва да заплатят 1 лв., а възрастните 2 лв. Част от мотивите за промяната са разходите необходими за монтиране на нов цифров многопроекторен планетариум, за съвременни мултимедийни демонстрации и осъвременяване на постоянната експозиция около звездната зала. На 7 лв. на нощувка се завишава и цената за нощувка в ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“ за лица извън списъка на настанени в извънучебно време.

В точка разни съветниците разгледаха темата за отпускане на финансови средства на „Специализираната болница по активно лечени на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“. По предложение на Тодор Балабанов-председател на Общински съвет-Варна, на следващото заседание на Съвета ще бъде излъчена представителна група от трима съветници, които да проведат разговори с Министерството на здравеопазването, с  цел дългосрочно разрешаване на казуса с болницата. Според съветниците решение може да се търси в две посоки. Първата е да се увеличи размера на финансиране от страна на държавата, а втората е  дейността на белодробната болница да се прехвърли към университетската болница във Варна -„Света Марина“. Към 31.07.22 г. задълженията на болницата възлизат на близо 850 000 лв., от тях 276 754 лв. са задължения за заплати.

Сподели
Share