Варненският районен съд наложи „пробация“ за причиняване на телесна повреда

По силата на постигнато между страните и одобрено от съда споразумение, 20-годишен студент се призна за виновен в причиняване на средна телесна повреда на друг младеж – деяние, наказуемо по чл. 129, ал.2 от Наказателния кодекс. На подсъдимия  бе наложено наказание „пробация“.  В продължение на 6 месеца той ще подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, като за същия срок трябва да провежда и задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Конкретният случай е от 10 ноември 2020 година във Варна. В резултат на нанесени от подсъдимия удари, пострадалият получил двустранно счупване на челюстта, обусловило трайно затруднение във функцията на дъвченето за период не по-малък от два месеца и половина.

20-годишният подсъдим е неосъждан досега. Съгласно одобреното от съда споразумение, в негова тежест са направените по делото разноски за близо 600 лева. Пострадалият от деянието се уведомява за одобреното споразумение и възможността да предяви по съдебен ред граждански иск за неимуществени вреди. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

Сподели
Share