Община Варна ще кандидатства за европейско финансиране за облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“

Община Варна ще кандидатства за европейско финансиране за облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и обособяване на зона за спорт. Предложението надгражда проектите за модернизация и реконструкция на рибарското пристанище, подобряване на достъпа и изграждане на образователно-информационен център, финансирани по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“, на което беше дадена зелена светлина за кандидатстване.

Проектното предложение дава възможност на Община Варна да осигури устойчива и естетически издържана градска среда. Целта на проекта е да се създаде модерна многофункционална паркова и рекреационна зона за отдих с възможност за практикуване на различни видове спорт. Предвижда се да бъдат обособени и девет паркоместа.

По проекта 85% от средствата са безвъзмездна финансова помощ, а 15% е съфинансирането от националния бюджет. Ангажиментът на общината е до 40 000 лв. за възнаграждение на екипа за организация и управление, тъй като тези разходи не са заложени като допустими, беше разяснено по време на заседанието.

Членовете на комисията дадоха съгласието си Община Варна да осигури средства в размер до 469 399 лв. с ДДС от общинския бюджет за обезпечаване на допустимите разходи, преди те да бъдат възстановени от Програмата за морско дело и рибарство.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 август 2022 г. Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 30 ноември 2023 г.

Съветниците дадоха съгласието си Община Варна да кандидатства и по подмярка „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Процедурата е част от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Администрацията подготвя проектното предложение съвместно с Община Аврен.  Мярката предоставя възможност за създаване на местна инициативна група, в рамките на която ще може да се включат четири села от община Варна – Звездица, Тополи, Казашко и Константиново. Там ще могат да бъдат реализирани различни видове проекти, стана ясно на заседанието.

Община Варна ще осигури средства в размер на 58 674 лв. с ДДС за мостово финансиране преди възстановяването им от европейската програма. Други 8 400 лв. ще бъдат собственият принос на общината за учредяване на местна инициативна група, в т.ч. разходи за правни услуги и консултации, нотариални и държавни такси и партньорски срещи.

Проектното предложение трябва да се подаде най-късно до 31 юли 2022 г., а максималната продължителност за изпълнение е до 6 месеца от сключване на договора.

Членовете на комисията дадоха също съгласието си Община Варна – носител на титлата Европейска младежка столица през 2017 г., да бъде включена като учредител на „Мрежа на Европейските младежки столици“. Поканата е отправена от румънския град Клуж Напока, където ще бъде седалището на организацията. Очаква се към мрежата да се присъединят градове като Брага, Амиен, Гент, Солун, Люблин – бивши европейски младежки столици.

Организацията ще бъде център за младежки политики от целия Европейски съюз. Основната й цел ще е да покаже добрия опит и да предлага на институциите стратегии, мерки, добри практики, които са свързани с участието на младите хора в подобряването на качеството на живот в градовете. Мрежата ще кандидатства и по проекти, за да могат тези предложения да бъдат внедрявани на повече места. Друга нейна задача ще бъде да подпомага кандидатите за следващи титли в тяхната подготовка. Финансовият ангажимент на Община Варна ще е 1 000 евро годишно, колкото е членският внос в мрежата.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии