Трето издание на BIA-2021 Международна конференция по биомедицински иновации и приложения в ТУ – Варна

Технически университет – Варна бе организатор и домакин на третото издание на BIA-2021 Международна конференция по биомедицински иновации и приложения, България, която се проведе в периода от 2 до 4 юни 2022 г. в модерната новооткрита зала KBC COLLAB Space. Конференцията беше под патронажа на проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на ТУ – Варна, със съдействието на IEEE Bulgaria Section и Bulgaria Section CAS/SSC Joint Chapter и с подкрепата на бизнес партньора КВС Груп.

Форумът бе открит от проф. д-р инж. Тодор Ганчев и проф. д-р Валентина Маркова, зам.-ректори на университета, които приветстваха водещите учени, специалисти и докторанти в областта на биомедицината, комуникационната и компютърна техника, електрониката и ИТ иновациите. Целта на конференцията бе не само да бъдат изнесени научни доклади и разработки по набелязаните теми, но и да се създадат по-тесни връзки между академичната общност и бизнеса.

Интересът на международната академична общност отново беше много голям. Бяха подадени заявки за доклади от шест държави / Исландия, Турция, Англия, Китай, Австралия/, като след научно рецензиране, за участие бяха допуснати 30 доклади.

Участниците представиха оригинални трудове в областта на дигитализация на медицинска информация, прецизна образна диагностика, приложения на ИКТ технологиите в областта на биомедицината и здравеопазването и други.

Пленарните доклади на проф. Лиляна Трайкович, USA, Distinguished IEEE Lecturer и проф. Карл Солви Гудмундсон, Director of Technological Center at the University of Iceland, ICELAND предизвикаха особен интерес. Форумът даде възможност за обмяна на мнения, изводи и препоръки, както и задълбочаване на партньорствата между учените.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии