Общо наказание за ученик, откраднал и повредил жп елементи и съоръжения

18-годишен ученик бе признат за виновен по две повдигнати спрямо него обвинения – в извършване на кражба на елементи от ЖП-мрежата (по чл. 194 от НК), както и в противозаконно повреждане на чужда движима вещ – жп стрелкови апарат (по чл. 216 от НК).

Кражбата на 13 секретни ключове от заключалки на жп-релсите в района на гара Белослав е извършена от подсъдимия като непълнолетен, в условията на продължавано престъпление в периода от 19 ноември 2019 г. до 4 февруари 2020 г. Също като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, на 15 април миналата година повредил противозаконно капак на стрелкови апарат, собственост отново на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“.

Подсъдимият е неосъждан досега, но спрямо него са били налагани възпитателни мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. За всяко от деянията бяха наложени отделни наказания, като Варненският районен съд определи той да търпи най-тежкото от тях – 6 месеца пробация, при периодичност два пъти седмично на регистрацията по настоящ адрес, както и провеждане на задължителни срещи с пробационни служители, също за срок от 6 месеца.  Подсъдимият младеж бе осъден да заплати направените по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок.

Сподели
Share