Непълнолетен обвиняем в убийство ще бъде под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая

Апелативен съд – Варна взе мярка за неотклонение „под надзор инспектор Детска педагогическа стая” спрямо непълнолетен, обвиняем за извършено убийство.

Окръжен съд – Търговище бе постановил задържане под стража на двама мъже и две непълнолетни лица, обвинени в умъртвяването на мъж от търговищко село, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Защитата на момчето обжалва най-тежката мярка за неотклонение пред Апелативния съд. Предвид възрастта на обвиняемия, заседанието се проведе при закрити врата.

За да реши правилно делото, въззивната инстанция прецени, че трябва да вземе предвид Директива 800/2016 г. на Европейския парламент и Съвета на Европа относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo. Директивата указва  индивидуална оценка на непълнолетното лице да се изготвя на възможно най-ранен етап на производството. Събраната с помощта на оценката информация трябва да се използва от компетентните органи, включително при преценяване на мерките за процесуална принуда. Документът заявява, че винаги от първостепенно значение е интересът на децата. Необходимо е да се полагат особени усилия, за да се избягва задържането им под стража преди съдът да е определил окончателно дали непълнолетният е извършил престъплението. Затова компетентните органи следва да разглеждат алтернативни мерки.

Въззивната инстанция  отчете, че Директивата не е транспонирана в националното законодателство. Пропускът на българския законодател задължава съда да тълкува националното право в светлината на европейското и да осигури прилагането му чрез наличните процесуални способи.

Апелативният съд счете за нужно изготвянето на индивидуална оценка на 15-годишното дете, която да изследва личността му, неговата социална, семейна и икономическа среда.

Двама експерти – психолог и социален педагог представиха заключенията си пред съда. В заседанието бе призован и родител на момчето.

Българският Наказателно-процесуален кодекс допуска вземане на най-тежката мярка за неотклонение на непълнолетни лица само в изключителни случаи. Настоящият не е такъв, е мнението на настоящата инстанция.

Съдът смята, че адекватна мярка за неотклонение е поставяне на момчето под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая. Така паралелно с родителските грижи, ще бъде осъществяван контрол от външен авторитетен орган. Като съобрази информацията за детето, събрана чрез индивидуалната оценка Апелативният съд отмени постановената спрямо него от Окръжен съд – Търговище най-тежка мярка за процесуална принуда.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Сподели
Share