Приемат номинации за награди „Варна“

Приемат се номинации за присъждане на награди „Варна“ за ярки постижения в областта на културата. Срокът за кандидатстване е най-късно до 31 март 2021г., като след тази дата предложения няма да се разглеждат.
Номинациите са писмени и се адресират до ПК „Култура и духовно развитие“ на Общински съвет – Варна. Право на участие в конкурса имат отделни творци и творчески колективи. Предложения за отличаване на произведения на творци и творчески колективи, дейци на културата и институции могат да правят творчески съюзи и сдружения, организации, граждани.

Документите, които се изискват, са: мотивировка nа кандидатурата в размер до две машинописни страници; кратки биографични данни на автора (твореца или творческия колектив) и авторски материал или презентация на произведението.

Членовете на журито за награди „Варна“ също могат да правят мотивирани предложения по време на заседанията, които се отбелязват в протоколите.

Съгласно статута на отличието голямата награда „Варна“ е една и се дава за цялостно творчество и изключителни постижения и принос в националната култура на творец, живял и творил във Варна, или на творчески колектив и културен институт, работещ на територията на общината.

С награда „Варна“ се отличават също творци и творчески колективи с конкретно произведение, реализирано на територията на града, или художествен факт с реален принос за културния живот на Варна за съответната година. Присъждат се награди в следните девет категории: литература, изобразителни изкуства, театър, опера, музика, танц, кино, архитектура и  журналистика.

Наградите са форма на стимулиране на най-обещаващите интересни явления в областта на културата, таланта и творческата активност в контекста на спецификата на културната среда на община Варна.

Награда „Варна“ е признанието на гражданите на общината към творците и дейците на културата на Варна за техните творчески постижения през годината и за заслугите им в развитието на българската национална култура и за издигане равнището на духовния живот на града.

Сподели
Share