Мярка за неотклонение “задържане под стража” наложи Районен съд – Варна на 33-годишен мъж за кражба на гориво

Съдът уважи искането на прокуратурата и взе най-тежката мярка за процесуална принуда по отношение на 33-годишен мъж, спрямо когото на 19 февруари т.г. са предявени обвинения за кражба на гориво от бензиностанция – престъпление по чл.196, ал. 1, т.2  от Наказателния кодекс. Деянието се явява тежко умишлено и се наказва с лишаване от свобода.

Настоящото деяние, за което лицето е привлечено като обвиняем е за престъпление, извършено при условията на опасен рецидив. 33-годишният мъж е осъждан многократно за голям брой престъпления, включително и такива против собствеността – обстоятелство, което обуславя високата степен на обществена опасност на дееца.  От доказателствата по делото съдът прие, че може да се направи обосновано предположение за авторство на деянието, както и че съществува наличие на риск от извършване на друго престъпление, тъй като спрямо обвиняемия в момента се водят и други досъдебни производства. Данни по делото сочат още, че обвиняемият не живее на постоянния си адрес, обитава друго жилище, като нееднократно е осуетявал извършвани спрямо него проверки от органите на полицията.

Районният съд счете за правилно и законосъобразно вземането на най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” за 33-годишния мъж.

3-дневен е срокът за обжалване на наложената процесуална мярка, като в случай на обжалване делото бе насрочено пред горната съдебна инстанция за 26 февруари т.год. от 10 ч.

 

Сподели
Share