Условията за получаване на лекарства по Здравна каса са облекчени

За облекчени условия при получаване на лекарства в условията на моментната усложнена епидемиологична обстановка напомнят от НЗОК.

Аптеките могат да отпускат лекарства по Рецептурна книжка, без представяне на нова рецепта, което ще спести посещение на личния лекар за издаване на такава. Условията за отпускане на лекарства без рецепта е да няма промяна в терапията и да се посети същата аптека, от която е предишното получаване на лекарства.

Протоколите за скъпоструващи лекарства и храни, изтичащи след 16 ноември 2020 г. и не изискващи промяна на терапията, са служебно продължени до отмяна. За новото отпускане на лекарства по удължените протоколи също не е необходима рецепта, а само да се посети аптеката, отпуснала лекарствата предходния път.

Новите Рецептурни книжки както и нововписани диагнози не е необходимо да се заверяват в Здравната каса. Личните лекари подават информацията за тях служебно в Здравната каса след като са ги вписали заверили със своя подпис и печат. Аптеките отпускат лекарствените продукти по незаверена рецептурна книжка, само с попълнени данни на личния лекар.

ПОДРОБНОСТИ:

Протоколите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, които изтичат след 16 ноември 2020 г. се удължават служебно. Това са протоколите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и тези за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти. Същото се отнася и за пациенти с бъбречни заболявания, трансплантирани, онкоболни, такива с редки заболявания, получаващи лекарствени продукти по този ред.

Всяка аптека, която има действащ договор с НЗОК/РЗОК при представяне на рецептурна книжка, без представяне на рецепта, следва да отпуска лекарствените продукти, съобразно последно вписаните и отпуснатите.

Извънредният ред за отпускане на лекарства касае случаите, когато:

  • лице с хронично заболяване има нужда от лекарства за заболяване, които не се предписват с протокол, а само с рецептурна бланка издавана от лекар;
  • лицето с хронично заболяване има необходимост от лекарство на заболяване, които не се предписват с протокол, а само с рецептурна бланка издавана от лекар, но лицето има валиден;
  • протокол или със служебно удължен срок.

В тези случаи, лицата представят в аптеката рецептурна книжка (във втория случай и протокола) и аптеката отпуска същите лекарствени продукти вписани в книжката. В този извънреден ред, аптеката трябва да е същата, отпуснала последните лекарства. Ако взимането на лекарства не може да се осъществи в същата аптека, лицето трябва да се обърне към лекар за издаване на нова рецептурна бланка. Последното отпускане на същите лекарства, данните за което са вписани в рецептурната книжка, следва е осъществено в рамките на до 3 месеца преди настоящото отпускане.

Извънредният ред за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, се прилага само в случаите, когато лицето няма издадена рецептурна бланка или когато рецептурната бланка е с изтекъл срок на валидност. Когато лицето има издадена бланка , която е в срок на валидност, представя същата , заедно с рецептурната си книжка в аптека работеща с НЗОК. В случай на валидна рецепта, същата може да бъде изпълнена във всяка аптека, работеща с НЗОК, по обичайния законов ред.

Не се удължава служебно срокът на протоколите, с които са предписани лекарствени продукти за следните заболявания, при които лечението е за определен период: хроничен вирусен хепатит С, Хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ, Бронхопулмонална диспазия.

За новоиздадени рецептурни книжки, както и при вписване на нови диагнози в рецептурна книжка, е създаден ред за обмен на информация между общопрактикуващия лекар (ОПЛ) и РЗОК. Аптеката отпуска лекарствените продукти по незаверена рецептурна книжка, с попълнени данни на ОПЛ.

При рецептурни книжки, при които няма възможност за вписване на нови данни, поради изчерпване на обема ѝ се допълва със страници, които се разпечатват в аптеката и се добавят към книжката. В този случай, не е необходимо лицето да посети личния си лекар за разпечатка на страници.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии