Обявиха конкурс за вакантни длъжности в отдел “Разследване” към ОДМВР-Варна

С МЗ № 8121К-10522/12.11.2020г. е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за общо 2 (две) вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка: „младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в РУ” в отдел “Разследване” към Областна дирекция на МВР – Варна.

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания:

– да притежават диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, професионално направление  „Право” или Национална сигурност в Академията на МВР;

– да отговарят на минималните изисквания за психологическа пригодност /съгл. специализирани методики според Наредба №8121з-344/25.07.2014 г./,

– да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР /съгл.Наредба №8121з-345/25.07.2014 г./ .

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ – „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.

Документи за участие в конкурса по образец се получават и подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Варна, на адрес: гр. Варна, ул. “Цар Калоян” № 2, всеки работен ден в от 10:00 часа до 12.00 часа в периода от  20.11.2020г. до 09.12.2020г., вкл.

Краен срок за прием на документи: 09.12.2020г


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии