Набират потребители за Центъра за подкрепа на лица с увреждания

Срокът за набиране на потребители за услугите в Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, е до 30 ноември 2020 г. Допустими кандидати са пълнолетни лица с трайни увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, притежаващи валидно удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК, съобщават от дирекция “Социални дейности” към Община Варна.

В Центъра ще се предоставят интегрирани социални и здравни услуги за 90 пълнолетни лица и подкрепа на техните семейства, в това число: почасови услуги, полудневна и целодневна грижа, заместваща грижа в рамките на 14 дни в годината и мобилна работа. Екип от 24 специалисти и помощен персонал ще организират почасовите услуги и дневната грижа, както и посещения в домовете на потребителите от рехабилитатор, медицинска сестра, социален работник и психолог. Услугите ще се предоставят от 1-ви декември т.г. За периода на проекта потребителите няма да заплащат месечна такса.

Обявление с подробна информация за подбора и необходимите документи в електронен вариант са достъпни на сайта на Община Варна www.varna.bg, в раздел  „Обяви и съобщения“. Комплект документи за кандидатстване могат да се вземат от  Информационния център на община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43 и от Центъра за подкрепа на лица с увреждания на адрес: гр.Варна, кв. „Аспарухово”, ж.к. „Дружба”, блок 11.

Телефон за допълнителна информация: 052/820 816.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии