Национална научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ в ИУ – Варна

Национална научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ се състоя на 13.11.2020 г. в Икономически университет – Варна чрез видеоконферентна връзка в рамките на традиционната за катедра „Правни науки“ есенна научна сесия. Идеята на форума беше да даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки в сферата на публичното и частното право, актуални проблеми на дигитализацията в различни сфери на социалния и икономически живот. Конференцията беше посветена и на 100-годишнината от създаването на първото висше икономическо училище в България.

В нея участваха представители на академичната общност от десет университети в страната (ИУ – Варна, УНСС, ИДП при БАН, Софийски университет, Великотърновски университет, Варненски свободен университет, Бургаски свободен университет, Технически университет – Варна, Югозападен университет, Русенски университет), както и практикуващи юристи, представители на адвокатурата и съдебната власт, на Камарата на медиаторите във Варна, докторанти.

Приъствено във форума участваха евродепутатът д-р Емил Радев и председателят на Апелативен съд – Варна, д-р Ванухи Аракелян.

При откриването на събитието поздравления към участниците отправиха ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и ръководителят на катедра „Правни науки“ доц. д-р Андрияна Андреева. Водещ на форума беше доц. д-р Галина Йолова – председател на Организационния комитет на конференцията.

В приветствието си проф. Станимиров сподели, че е впечатлен от интересната, смела и провокативна тематика на докладите, която засяга доста широк спектър от теми, сред които: електронно правителство, електронно правосъдие, електронна идентичност, електронно управление на бизнеса, класифицирана информация, цифрова икономика, стандарти за административни ръководители, дисциплинарна отговорност, корупция, пране на пари, социален диалог, трудови спорове и много други.

Доц. Андреева подчерта в своето обръщение, че темата на конференцията „Правото и бизнеса в съвременното общество“ е актуална, защото е непреходна. Именно симбиозата между правото и търговския живот, потребността от обединяване на знанията в една обща посока е това, което е водило и основателите на първото търговско училище в гр. Варна –

родоначалник на висшето икономическо образование в страната.

Конференцията се състоеше от четири панела, от които първият пленарен, а останалите три съответно:„Развитие на частното право за усъвършенстване на бизнеса”; „Развитие на публичното право за усъвършенстване на бизнеса”; „Влияние на дигитализацията върху обществените отношения”.

Спленарни доклади участваха: проф. д-р Олег Асенов – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, с доклад на тема  „Електронно правителство и електронна идентичност“;  д-р Ванухи Аракелян, председател на Апелативен съд – Варна, с доклад „Стандарти за обучението на административни ръководители в съдебната система”; гл. ас. д-р Милена Ангелова, ИИ на БАН, гл.секретар АИКБ и зам-.председател на СЕЕР, с доклад на тема „Определението за МСП – предизвикателства при достъпа до мерки за подкрепа”.

Правилата и перспективите пред развитието на цифровата икономика в ЕС бяха във фокуса на доклада, с който участва д-р Емил Радев – член на Европейски парламент.  Той съобщи, че на 2 декември се очаква Европейската комисия да публикува законопроекта, който трябва да даде нова правна рамка за цифровите услуги в ЕС. 20 години след приемането на Директивата за електронната търговия е повече от наложително правилата да се надградят, така че ефективно да защитават потребителите и да гарантират равни възможности за бизнеса при тежката конкуренция с технологичните гиганти на европейския пазар. Според д-р Радев секторът на електронната търговия има потенциал да бъде двигател за рестартирането на пострадалата от COVID пандемията европейска икономика. Новите рискове обаче вървят ръка за ръка с новите услуги, технологии и бизнес модели. Потребителите в ЕС все още са твърде уязвими по отношение на заблуждаващите практики на непочтени търговци, които продават фалшифицирани, незаконни или вредни продукти, които предлагат онлайн услуги в разрез с правилата за безопасност на ЕС и злоупотребяват чрез повишаване на цените или прилагането на други несправедливи условия. Голямото предизвикателство при работата по новото европейско законодателство е да се намери решение на тези проблеми, без да се създават допълнителни бариери пред развитието на иновативния дигитален бизнес.

С големия си брой участници от различни сфери на науката и практиката конференцията за пореден път доказа традициите си на утвърден и авторитетен научен форум.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии