Съвети за безопасност по време на отоплителен сезон 2020 – 2021 г.

Във връзка с настъпването на зимния отоплителен сезон за намаляване и предотвратяване на пожарите в битовия и обществен сектор, е необходимо да си припомним основните препоръки и правила за безопасна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди, както и начини за реагиране при пожар и произшествие.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна призовават към спазване на основните правила за избягване на пожари:

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:

 1. Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
 2. Не оставайте децата без родителски надзор!
 3. При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили ел уредите!
 4. Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди за отопление!
 5. Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
 6. При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти!
 7. Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи!
 8. Обърнете внимание за безопасността на вашите близки при пожар особено в случаите, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора!

Запомнeте: При пожар, уреди под напрежение не се гасят с вода, а това става след изключване на електрическия ток!

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):

 1. За безопасна експлоатация е необходимо спазването на инструкциите на производителя. Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
 2. При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазва отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали!
 3. Задължително е поставянето на негорима подложка с прагове!
 4. Димоотводите за отвеждане на дима трябва да са стабилно укрепени!
 5. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди. Комините трябва да са измазани отвън и отвътре!
 6. Печките никога не трябва да се запалват със запалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден!
 7. Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
За безопасното й използване да се има предвид, че нафтата е запалима течност и нагретите й пари могат да доведат и до избухване!

 1. Печките трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни!
 2. Трябва да се използват само стандартни уреди!
 3. Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради наличие на нагрети пари в горивната камера!
 4. Важно! В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди!
 5. Недопустимо е съхраняването на нафтата (и други леснозапалими течности) да става в общите части на кооперации и жилищни блокове!
 6. За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, които не се наелектризират!

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ:

 1. При пожар незабавно напуснете сградата, като използвате най-близкия изход!
 2. Не се поддавайте на паниката! Постарайте се да запазите спокойствие и да успокоите намиращите се около вас!
 3. При преминаване през задимено пространство придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка!
 4. Поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи!
 5. Ако почувствате повишаване на температурата, това означава, че се приближавате към опасна зона и най-добре сменете посоката, в която се движите!
 6. Ако се запали част от облеклото ви, в никакъв случай не тичайте, така пламъкът ще се разпространи – спрете и съблечете горящата дреха!
 7. При невъзможност да напуснете сградата опитайте да се качите на покривната площадка или излезте на балкона, като затворите вратите след себе си!
 8. Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи, обливайте се с вода, за да не прегрее организма ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи!
 9. При първа възможност съобщете за пожара на тел. 112!
 10. Ако пожарът е малък, опитайте се да го загасите с наличните уреди за първоначално гасене (пожарогасители,  вътрешен противопожарен кран и други)!
 11. Помнете, електроуреди, електрически инсталации под напрежение и леснозапалими течности не се гасят с вода. Най-ефективни и безопасни са праховите пожарогасители!

 


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии