Услуги за хора в риск на териоторията на общината във връзка с усложнената епидемична обстановка и в Девня

Община Девня извършва доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със собствени средства ), с цел ограничаване на излизанията във връзка с усложнената епидемична обстановка в станата

Община Девня продължава изпълнението на дейностите по доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги  за следните групи лица:

  • възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • хора с увреждания;
  • възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:

  • 4 зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
  • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

В създаденият диспечерски център, на телефон 0885 942094; 0519/470 11; 0886699044 възрастни хора и хора от рискови групи могат да заявяват   доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Заявки  се приемат всеки работен ден от 08.00ч.- 16.30ч.

Осигурен е транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата, лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати.

Дейностите ще се изпълняват в рамките на процедура BG05M9OP001-2.101  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“, осъществена с фифансовата продкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, проект BG05M9OP001-2.101-0121 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девня“.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии