Започва есенната дератизация на каналните шахти и дерета

Започва есенната дератизация на каналните шахти и дерета на територията на община Варна, съобщи директорът на общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ Антоанета Тончева.

Дератизацията включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност. Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.

Процедурите ще се извършват в районите по график както следва:

Район Приморски
01 – 02.12.2020 г. – подрайон Приморски – 504 шахти
03 – 08.12.2020 г. – подрайон Простор – 1237 шахти
09 – 11.12.2020 г. – подрайон Чайка – 863 шахти

 Район Одесос
16 – 20.11.2020 г. – 2295 шахти

Район Младост
23 – 24.11.2020 г. – подрайони Младост 1 – 448 ш.;  Младост 2 – 889 ш.
25 – 27.11.2020 г. – подрайони Трошево – 990 ш.;  Св.И.Рилски – 385 ш.;
ЗПЗ – 55 ш.
30.11.2020 г. – подрайон Възраждане – 662 ш.

Район Владиславово
09 – 13.11.2020 г. – централен район и Кайсиева градина – 1857 ш.

Район Аспарухово
14 – 15.12.2020 г. – централен район – 818 ш.
16.12.2020 г. – Галата – 202 ш.

Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета
17 – 18.12.2020 г. – Тополи – 58 ш. и 5 дка;  Каменар – 57 ш.; Звездица – 19 ш.

Дерета
21 – 23.12.2020 г. – Младост – 283 дка; Приморски – 214 дка;
Владиславово –   90 дка; Аспарухово – 24 дка

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии