Първият випуск от специалност “Международен бизнес” на ВСУ “Черноризец Храбър” продължава обучението си в Осло

Майкъл Брасков е студент от първия випуск на междууниверситетската бакалавърска програма „Международен бизнес” на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и BI Norwegian Business School. Първите три години Майкъл учи във ВСУ „Черноризец Храбър“, а в IV курс той има възможност да продължи обучението си в Осло, където ще специализира „Финанси”. При успешно приключване на следването си, Брасков ще получи две дипломи по две специалности от два университета – Варненския свободен университет и BI Norwegian Business School.

Студентите в специалност „Международен бизнес“, които се обучават във ВСУ „Черноризец Храбър“ са с отличен успех и са от България, САЩ, Великобритания, Украйна, Турция и др. През първите три години във Варна бъдещите експерти изучават изцяло на английски език дисциплини в сферата на международната търговия, финанси, банкови транзакции на международните пазари, финансова отчетност, банково дело, международен маркетинг и др. Лекциите се водят от изявени преподаватели на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и от български и чуждестранни експерти от практиката в сферата на предприемачеството и инвестициите. Част от обучението e в среда, разработена за стартиране на собствен бизнес и управление на инвестиционни проекти.

Съвместната програма се реализира във Варненския свободен университет и BI Norwegian Business School от 2017 г. BI е единственото бизнес училище в Норвегия с три престижни международни акредитации, наречени „Тройна корона“. В световен мащаб по-малко от 1% от бизнес училищата са с подобна акредитация. През 2019 г. ВСУ „Черноризец Храбър“ получи поредната си висока акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет – 9,21 (по десетобалната система), която го изведе на първо място сред частните университети в България.

Получаването на две европейски дипломи е силно конкурентно предимство за студентите на Варненския свободен университет – гаранция за успешна реализация в България и чужбина.

Допълнителна информация за съвместната програма на ВСУ „Черноризец Храбър“ и BI Norwegian Business School, както и за кандидатстването в нея ще намерите на nbs.vfu.bg.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии